Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Không Đề -Nhuận Thọ

Không Đề  - Nhuận Thọ
Thăng trầm bóng ngã dật dờ
mai đây thoát kiếp- Hồn về nơi đâu
Em thanh - xin giữ vườn thanh
ta còn nặng nợ chốn trần rong chơi.


                             NT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!