Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

KHÔNG ĐỀ - THANH LIÊN

KHÔNG ĐỀ - THANH LIÊN
E Ấp đường trăng lộng nét vàng
Nõn nà bóng núi giấc hồng hoang
Non xanh lũy biếc vờn mây bạc
Rừng thẳm truông sâu ghẹo gió ngàn
Thiên sứ cau mày trông dị sử
Thi hào khép mắt đợi mùa hoang
Trách sao ông Tạo trêu người vậy
Quả cấm cành cao để mộng tàn [ tàng]
                        TL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!