Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

KHÔNG ĐỀ - NTP

KHÔNG ĐỀ - NTPThà rằng em đừng nói        
                    đừng cho tôi biết
một phút hồn đau nghẹn cả lòng
đêm trăng đầy
                      mà ngở trăng đã chết
mơ bóng trang đài
                       bóng đã tan


                              NTP
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!