Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

BIẾT ƠN- XUÂN QUANG

BIẾT ƠN - XUÂN QUANG


{ Kính anh linh cụ Nguyễn Đình Chiểu}
Quốc sử lưu danh
cố lão Tú tài
tuyên địch khái ,
sĩ dân trọng vọng
bình sinh thạc đức
chấn nhân phong
Rực sáng vầng Đông
Ngời ngời tinh đẩu
Khí phách,kim ngôn thẩm thấu
thơm lừng tên đất, tên người
Hồn thiêng mở cõi nơi nơi
Hương lòng kính cụ, đời đời biết ơn
                               XQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!