Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

NGỘ- NHUẬN THỌ

NGỘ - NHUẬN THỌ
Từ trong vị
Bàn tay huyền năng
Kéo
ta về bến giác
Bánh xe luân hồi
đi qua mười phương
Dừng nơi Đạo pháp
lòng
   ngộ
sự minh triết
Tối thượng
bắt nhịp cầu
xuống nhân gian
giải thoát


                N.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!