Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

MINH CHỨNG -LÝ THANH

MINH CHỨNG - LÝ THANH


Sống chậm
lại
nghĩ khác đi
yêu thương
      nhiều hơn
trút bỏ 
mọi ưu phiền
lòng thành
đi trong khoảng tối
tìm
ánh sáng
     nhiệm mầu
quay đầu là bờ
tòa sen
bến giác
hạt từ tâm
vô lượng
    vô minh
từ muôn kiếp
thế giới nhiệm mầu
quanh ta...
           L.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!