Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

ĐỀ NGHỊ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP

ĐỀ NGHỊ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP
UBND. TPHCM Vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin - Truyền thông góp ý về Dự thảo, Nghị định thay thế Nghị định 97/ 2008 về quản lý cung cấp dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng.
Theo UBND. TPHCM Trang thông tin điện tử tổng hợp là nơi đăng lại nguồn tin chính thức của các cơ quan
Báo chí, cơ quan nhà nước. Đây được xác định là nguồn tin chính thống, được xuất bản và được quản lý chặc chẽ nên việc đưa lại thông tin này trên các trang  thông tin điện tử tổng hợp cần phải được sự ủng hộ và đẩy mạnh. UBND. TPHCM Kiến nghị không thực hiện việc cấp phép với các trang Thông tin điện tử tổng hợp thay vào đó nên quy định tất cả các trang thông tin điện tử [Bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ chuyên ngành] Cần đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.
                                                    [ Nguồn từ báo T. TR]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!