Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

VĂN HÓA PHẢI TẠO RA ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂNVĂN HÓA PHẢI TẠO RA ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN


Phát biểu tại Hội nghị cán bộ Thành Phố HCM Báo cáo chuyên đề " Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ,thời kỳ công nghiệp hóa ,hiện đại hóa do Thành ủy Thành phố HCM tổ chức . PGS Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh -Chủ tịch Hội Đồng Lý luận  phê bình Văn học nghệ thuật Trung Ương nhấn mạnh : Văn hóa phải tạo ra động lực mới ,để đưa đất nước đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại hóa. Theo ông Vinh yêu cầu đặt ra với nước ta hiện nay là không chỉ phát triển mà phải bền vững trong đó xét yếu tố lâu dài cần phải hết sức chú ý yếu tố bền vững về văn hóa 
Trao đổi với các nhà báo GS Ca Lê Thuần -Chủ tịch  Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ Thuật Thành Phố HCM  cho rằng : Văn hóa phải đi vào tầng lớp trẻ ,Tuy nhiên tiếp cận văn hóa đối với thế hệ này hiện nay chưa thật sự toàn diện -Điều quan trọng là phải làm sao tạo sức đề kháng tốt cho lớp trẻ mới mong .
                                                  [Nguồn từ báo T .Tr ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!