Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

MỘC BẢN CHÙA VĨNH NGHIÊM ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN KÝ ỨC THẾ GIỚI

MỘC BẢN CHÙA VĨNH NGHIÊM ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN KÝ ỨC THẾ GIỚIVới 100% số phiếu ủng hộ Bằng Chứng Nhận Mộc Bản chùa Vĩnh Nghiêm [Trí yên, Yên Dũng, Bắc Giang] là Di sản ký ức Thế Giới. Đai diện UNESCO trao cho ông Phạm Cao Phong  Tổng thư ký Ủy ban Unesco VN Bằng công nhận. Bộ Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận dựa trên 3 tiêu chí chính xác và tính độc đáo không thể thay thế.
Bộ Mộc bản chùa Vĩnh nghiêm có từ 700 năm nay, là một kho sách cổ vô cùng quí giá như : SA di tăng, Sa di tì ti khiêu ly[ gồm 348 giới luật ]Bộ Yên tử nhật Kinh từ thế kỷ thứ 15- quá trình hình thành phái Trúc Lâm, Hoa số,Di đà số sao,Đại thừa chí quán,Giới kinh ni .do các vị Sư Tổ Thiền Phái Trúc Lâm ở chùa Vĩnh Nghiêm cho khắc tạc từ đời vua Lê Cảnh Hưng .
Như vậy đến nay Việt Nam đã có 3 di sản Tư liệu được UNESCO công nhận .                                            [Nguồn từ báo Điện tử mạng ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!