Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

KHÔNG ĐỀ - M .PHƯƠNG

KHÔNG ĐỀ - M. PHƯƠNG
Trăng vành vành rớt những hạt non
Lúa trổ đòng đòng xanh thì thời con gái
Cơn mưa muộn rãi những sợi buồn
                                 long lanh xuống
Hồi chuông lặng trãi thang âm 
                                  trần tục           
Gieo câu thơ qua cầu
Núi đã xanh rêu


                          MP
                                
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!