Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

NHÀ VĂN NHÀ THƠ THIÊN CHỨC SÁNG TẠO

NHÀ VĂN NHÀ THƠ THIÊN CHỨC SÁNG TẠO - UÔNG MINH HY


 Văn học là hành động tự tạo,sống cho người khác ,đi tìm bản thân mình qua sản phẩm của tự nhiên Nhà văn nhà thơ,là một thiên chức mang nghiệp chướng đeo đẳng vào bản thân mình, đôi khi chính nhà văn nhà thơ gặp nhiều điều bất hạnh nợ văn chương có cái giá phải trả một khi họ đã ký thác vào đó .Văn phong mỗi người một vẻ.cho nên người ta thường nói "Trái tim của nhà văn nhà thơ luôn mang trái tim của người khác".
 Thiên chức nhà văn nhà thơ nguồn cơn sáng tạo ,trong những lúc bất chợt giữa buồn vui .Giá trị nhân văn luôn  vĩnh cửu và tồn tại mãi với thời gian .
 Thơ-văn nguồn cãm xúc bất chợt hồn nhiên niềm xuất thành ngôn ngữ .Thơ -văn phân biệt giữa thiện và ác tác động đến sự bất tử của tâm linh,chạm đến vô thức .Văn học đứng về phia thiên nhiên và những nổi bất hạnh cùng cực của cuộc đời ,có những cái phi lý không nhìn thấy nhưng thơ văn nhìn thấy .Cuộc đời con người để lại dấu ấn tư tưởng, hành động ,kinh nghiệm từng trãi của mình trên từng trang viết .Ngay cả tận cùng giữa sự sống và cái chết ,các hình tượng văn học bao giờ cũng hướng tới cái đẹp trong cãm xúc thiêng liêng .Nhân vật được hư cấu là sự tổng hợp của nhiều yếu tố để xây dựng thành ,văn học phải đa tầng nên tên nhân vật trong tác phẩm cần có sự chọn lựa cân nhắc .
     Ví dụ : Trong tác phẩm "Trăm năm cô đơn" của Tác giã Hoàng Lại Giang nhân vật Người hầu lại ngồi ngang hàng với Phan Thanh Giãn để bàn chuyện quốc sự đông tây.
Khi đã mang nghiệp văn chương trong mối quan hệ tổng hòa nhà văn nhà thơ nhập thân đập vở chính bản thân
mình .Nên trong tư tưởng và hành động suy nghĩ khi cầm bút viết lên điều gì đó cần phải có sự cân bằng theo học thuyết phương đông .theo thuyết Thiên -Địa -Nhân .cho nên trong mãng Lý luận phê bình văn học ,cần tránh điều thô thiển ngay trong lời phê bình ,yếu tố khẳng định tác phẩm luôn đặt lên hàng đầu ,hay hoặc không hay ở mỗi tác phẩm .Không có sự phiếm diện Tốt cũng được không tốt cũng được do đó phê bình cần đạt được cái Chân -Thiện -Mỹ .giữa hư và thực để ra cho đươc thiên chức sáng tạo của người Cầm Bút.                                                                                                                        UMH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!