Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

ƯỚC TRĂM NĂM -Nguyễn Bạch DươngƯỚC TRĂM NĂM  


Nguyễn  Bạch Dương
       Bước từ hạt bụi bước ra
Thưa rằng đất khách cỏ hoa hình người
       Ngoảnh đi mòn nẻo chân trời
Sóng khuya khuyết biển trăng mòn non tây
       Mưa âm mòn nhạt tháng ngày
Chớp đau rạch nát đêm dai sấm rền
       Tôi còn chiếc lá lênh đênh
Trôi theo sóng dử bủa ghềnh đá thâm
        Khuya đêm rụng chiếc lá thầm
Khuya tôi rụng xuống cõi âm nẽo ngờ
        Thưa rằng sông phải nghìn chờ
Nên tôi phải sống bây giờ thiếu em
        Thưa tôi...còn vẩn ước thèm
Một trăm kiếp nửa có em cõi người.


                           NBD
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!