Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

XUÂN TẶNG BLOGS SÔNG QUÊ - Nguyệt Quế

XUÂN TẶNG BLOGS SÔNG QUÊ

Nguyệt QuếSông vàm

Chiều tím lục bình

Mây ôm nước biếc

Gọi tình uyên nhiênHoa trăng

Nở giữa lòng thuyền

Trôi theo sóng bạc

Vào miền hư vô.

NQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!