Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Thư ngỏ của người phụ trách chuyên trang


Thư ngỏ
Kính gửi: Những người xa quê và bạn viết, bạn đọc.
Ban quản trị datdung.com mở chuyên trang "Những người con xa quê hướng về quê hương" nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển tải những nguyện vọng, tâm tư, tình cảm... của những người xa quê sang Vương quốc Campuchia sinh sống và công tác hướng về quê hương Việt Nam. Đồng thời giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ hai nước cũng như chuyển tải, giới thiệu hoạt động kinh tế, nhân đạo... của những người xa quê - tạo cầu nối giao lưu giữa văn nghệ sĩ hai nước.
Tiêu chí chuyên trang cũng là tiêu chí chung của datdung.com với những mục tiêu:
- Góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Góp phần quảng bá tác phẩm VHNT lành mạnh đến công chúng hai nước. 
- Là nơi ươm mầm VHNT và là vùng "Đất" để văn nghệ sĩ hai nước và những người con xa quê "Đứng" chân.
- Chuyển tải những hoạt động kinh tế, nhân đạo của những người xa quê đang sinh sống và công tác tại Campuchia.
- Không tham gia hoạt động chính trị và hoạt động trên tinh thần tự nguyện.
Thư từ, liên hệ chuyên trang này gửi về:
Nhà văn Nguyễn Thanh Phương (Minh Phương) qua email: 
minhphuongblog@gmail.com
Địa chỉ truy cập: 
datdung.com (MINHPHUONGBLOG) hoặc: minhphuong.datdung.com
Trân trọng kính mời các bạn cộng tác.

TM.BQT Đất Đứng
Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!