NHỮNG CHIỀU...

Em trao anh vạn lời yêu
Cho anh tất cả những chiều nên thơ
Những chiều trên bến mộng mơ
Đò ngang trông ngóng, ngẫn ngơ đợi nàng
Những chiều nắng rãi hoa vàng
Đầu xanh hai mái vội vàng trao yêu
Những chiều êm ả đìu hiu
Biệt ly xa cách liu xiu cõi lòng
Những chiều mong mỏi chờ mong
Anh nơi chiến tuyến đợi mong ngày về
Những chiều sơn cước ũ ê
Buồn lên khóe mắt, dầm dề mưa tuông
A Shau, A Lưới, Ba lòng
Hoả mai rực sáng, bóng nàng đâu đây
Giựt mình, đai bác réo dày
Tỉnh cơn mộng ảo bóng ai cuối trời

Nay đà tuổi hạc tám mươi
Vẫn in tâm trí một thời khó quên...                    
 Văn Thanh